Rabu, 30 November 2011

dongeng melayu nujum pak belalang


Alkisah, maka adalah suatu cerita, kononnya sebuah negeri nama Halaban Condong. Nama rajanya Indra Maya, cukup dengan hulubalang menterinya. Maka adalah dipeminggiran negeri raja itu seorang peladang tiga beranak, anaknya laki-laki dinamakannya Belalang, menjadi orang-orang semuanya memanggil orang tua peladang itu Pak Belalang. Maka pada suatu tahun semua orang tiada dapat padi berladang, oleh sangat kemarau. Maka yang hal sepeladang tiga beranak itu sangatlah kesusahan hendak mencari makanan, tiadalah dapat daya dan upaya lagi, melainkan dengan makanan kutip katap sahaja, ya ni kadang-kadang makan ubi, tebu, pisang, keladi dan sebagainya

Maka pada suatu hari Pak Belalang berkata kepada anaknya nama Si Belalang itu, wahai anakku, apalah sudah untung kita demikian ini. Tiadalah dapat apa-apa yang dijadikan makanan kita anak beranak. Maka jawab anaknya, apakah fikiran aki? Maka kata Pak Belalang, pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala dibendang itu barang dua ekor, taruh di dalam semak-semak itu. Jikalau orang itu gempar kehilangan kerbaunya, katakana aku tahu bertenung menentukan dimana-mana tempat kerbau itu.
Sebermula, telah sudah bermesyuarat kedua beranaknya, pada waktu matahari rembang orang-orang bendang itu kelelahanlah penat. Masing-masing pun berhentilah naik kedangaunya makan minum dan setengah tidur. Maka kerbau-kerbau mereka itu ditambatkan ditepi batas yang disebelah naung, makan rumput dan setengah dilepaskan dengan tali-talinya berkubang.
Arakian, Si Belalang pun, lepas bermesyuarat dengan bapanya itu, lalulah ketempat kerbau yang teramat itu dengan seorang dirinya terhendap-hendap mengintau tuan kerbau itu. Telah sampai lalu dipegangnya tali kerbau, diambilnya dua ekor, ditambatkannya kepada pohon kayu besar kira-kira sebatu jauhnya daripada tempat itu. Maka ia pun pulang kepada bapanya, habis dikabarkannya hal ehwalnya. Maka sangatlah sukacita bapanya mendengarkan perkataan anaknya oleh mengikut seperti pengajarannya.
kemudian,,, tersebut perkataan orang-orang bendang itu. Apabila telah beralih hari, masing-masing pun turunlah kebendangnya sambil hendak mengambil kerbau. Maka dilihat dua ekor kerbaunya sudah hilang. Jenuh mencari tiada jump, sambil berkata, siapakah gerangan agaknya tahu bertenung ini? Kita hendak tenungkan kerbau yang hilang ini. Maka pada ketika itu Si Belalang sedang bermain dekat-dekat meraka itu. Maka katanya, bapaku tahu juga sedikit-sedikit bertenung.
Jawabnya tahu juga. Maka kata orang bendang itu, marilah kita sekalian pergi kepada Pak Belalang minta ditenungkan. Jawab kawannya, moh la. Lalu pergilah orang-orang bendang itu kepada Pak Belalang. Maka pada ketika itu Pak Belalang pun ada dirumah sedang memegang gobek. Lalu ditegurnya akan mereka itu seraya katanya, apakah hajat anakku sekalian ini? Jawab orang-orang itu, kita ini mendapatkan Pak Belalang minta tenungkan kerbau kita hilang, jenuh mencarinya.
Maka kata Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk, ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja, dengan tawakal diperbuatnya serta membilang-bilang jarinya dan memejam-mejamkan matanya. Katanya, ayuhi anakku, kerbau itu dua yang hilang ada disebelah matahari mati, ditambatkan orang dipohon kayu besar. Pada petuanya jikalau lambat dituruti nescayalah ia mati.
Demi orang-orang itu mendengarkan perkataan Pak Belalang, sangatlah sukacita hatinya. Lalulah pergi setenganya mencari dan yang setengah balik pulang. Kemudian antara beberapa lamanya mereka itu pun sampailah ketempat yang ditambatkan oleh Si Belalang itu. Maka kerbau dua ekor itu hampir akan mati karena kehausan, lalu diambilnya, dibawa pulang kerumahnya akan Pak Belalang tahu tenung. Maka singgahlah mereka itu dirumah Pak Belalang, serta membawa beberapa banyak hadiah daripada beras, padi, tembakau, gambir, ikan dan lain-lainnya adalah berharga kadar lima puluh derham. Maka sangatlah kesukaan hati Pak Belalang menerima hadiah mereka itu, dengan beberapa kesenangan ia makan anak-beranak.
Kelakian, tersebutlah Raja Indera Maya di dalam negeri itu. Pada suatu malam kecurianlah baginda tujuh biji peti yang berisi emas, intan, derham dan lain-lain mata benda yang mahal-mahal harganya. Maka dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan di dalam negeri itu, titahnya, siapa-siapa tahu bertenung raja memanggil kedalam, hendak minta tenungkan harta yang hilang kecurian tujuh buji peti semalam. Maka didengar oleh bendang yang hilang kerbau itu. Katanya, yang kita tahu, orang yang pandai bertenung, boleh dapat dengan segeranya.
Maka kata tukang canang itu, dimanakah rumahnya? Jawab orang bendang itu, itulah rumahnya. Maka pergilah tukang canang itu. Didapati Pak Belalang ada hadir dirumahnya. Lalu mereka bertanya, ayuhai Pak Belalang, iakah sungguhh tahu bertenung? Maka jawabnya, tahu juga sedikit. Maka kata tukang canang, marilah mengadap baginda, karena baginda kecurian tujuh biji peti semalam.
Maka jawab Pak Belalang, baiklah. Maka ia pun pergilah mengadap baginda bersama-sama dengan tukang canang. Apabila sampai kedalam lalu ditegur oleh baginda seraya bertitah, hai Pak Belalang, tahukah engkau bertenung? Maka sembah Pak Belalang, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, tahu juga sedikit kerana patik ditinggalkan hamba tua dahulu empat peti kitab tiba dirumah patik dari hal kisah pencuri barang-barang yang hilang.
Maka titah baginda, jikalau baginda beta beri tempoh di dalam tujuh hari ini, beta minta tenungkan harta beta yang hilang itu. Jika tiada dapat engkau tenungkan harta itu, nescaya beta bunuh kerana membuat bohong mengatakan ada empat biji peti tib ilmu nujum. Maka sembah Pak Belalang, Daulat Tuanku titah patik junjung. Insyaallah ta`ala, berkat dengan tinggi daulat, bolehlah patik tenungkan, Tuanku.
Maka Pak Belalang pun bermohon balik, dikurniakan oleh baginda seratus derham akan belanjanya. Hatta, apabila sampai kepekan, maka dibelinya beras, ikan, minyak dan tepung, dibawa balik kerumahnya, diberikan kepada isterinya. Maka tanya isterinya, dimana Pak Belalang dapat barang banyak-banyak ini? Curikah? Jawabnya, tiada aku curi, raja memberi kepada aku, disuruhnya bertenung hartanya hilanh tujuh biji peti semalam konon. Maka tepung ini perbuatlah roti. Aku teragak hendak makan roti rasanya.
Maka diambil oleh perempuannya barang-barang itu diperbuat roti. Seketika nanti hari pun malam. Lepas makan nasi tiga beranak itu, Pak Belalang pun berbaring ditengah rumahnya oleh sebab letih berjalan tadi. Maka isterinya pun masaklah roti itu didapurnya, direndangnya sebiji-biji, maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali, chur bunyinya. Maka oleh Pak Belalang dibilangnya dari tengah rumah itu, katanya, satu membilang roti itu.
Maka dengan takdir Allah, berkat ia bertawakal membuat pembohong itu, tatkala ia membilang roti itu maka kepala pencuri yang mengambil harta baginda itu ada orang terdiri dihalam Pak Belalang, barulah ia keluar dari hutan, kerana jalannya pergi datang itu dekat dengan rumah Pak Belalang. Kemudian chur bunyinya sekeping roti lagi, dibilangnya, dua. Maka pencuri itu pun sudah dua berdiri dihalamannya. Kemudian tiga, maka pencuri itu pun sudah tiga orang disitu. Kemudian tujuh keping roti dibilang oleh Pak Belalang, bersetuju dengan pencuri itu telah ada disitu ketujuh-tujuhnya.
Maka kata kepala pencuri itu, Hai kawan-kawan sekalian, ada pun kita ni sudah diketahui oleh orang tua Pak Belalang akan kita ada disini. Pada fikiranku, tentulah ia tahu kita tujuh orang ini yang mengambil harta raja itu dan sekarang baiklah kita pergi berjumpa dengan dia berkabarkan kesalahan kita yang mengambil harta raja itu. Jawab yang berenam itu lagi, baiklah mari kita pergi kabarkan supaya lepas nyawa kita mati dibunuh raja itu. Maka pencuri ketujuh itu pun pergilah mengetuk pintu Pak Belalang. Maka kata Pak Belalang siapa itu?
Jawabnya, kita hendak berjumpa dengan Pak Belalang. Maka dibuka oleh Pak Belalang pintunya lalu naiklah pencuri ketujuh-tujuh orang itu seraya duduk berjabat tangan dengan Pak Belalang. Maka kata Pak Belalang, dari mana datang dan apakah hajat? Maka jawab pencuri, kami datang ini minta nyawa kepada Pak Belalang. Jangan kamu sekalian dibunuh, kerana kamilah semua yang mengambil peti raja negeri ini, yang hilang tujuh biji itu. Oleh sebab jikalau tiada kita berkabarkan benar pun, Pak Belalang sudah tahu, kerana Pak Belalang di rumah, kami di tanah lagi belum nampak sudah Pak Belalang bilang.
Sebermula telah didengar oleh Pak Belalang akan perkataan pencuri ketujuh itu sangatlah sukacitanya sambil berdaham. Katanya, dengan sesungguhnya aku tahu. Masa anakku di tanah tadi aku bilang di rumah ini satu hingga ketujuh. Benar atau tidak bilangan aku itu? Maka jawab pencuri itu dengan ketakutan, benar. Itulah sebabnya kami sekalian takut akan Pak Belalang berkabar kepada raja, matilah kami sekalian di bunuh oleh raja itu.
Maka kata Pak Belalang, jikalau sungguh anakku sekalian berkata benar, tidaklah dibunuh oleh raja. Dimanakah harta raja itu sekarang? Jawab pencuri itu, adalah kami sekalian tanamkan disebelah selatan di dalam hutan, lebih kurang ada sebatu dari sini. Kami sekalian tanamkan di dalam tanah tiada apa-apa rusak, bolehlah Pak Belalang ambil harta raja itu balik. Maka kata Pak Belalang, baiklah, tetapi jangan membuat bohong. Tentu aku suruh bunuh kepada raja.
Maka bersumpahlah pencuri itu mengatakan tidak bohong sekali-kali. Kemudian roti yang dimasak oleh isteri Pak Belalang itu pun dijamukannyalah kepada pencuri-pencuri itu. Lepas makan mereka itu pun turunlah berjalan. Hatta, telah siang hari, Pak Belalang pun pergilah mengadap Raja Indera Maya seraya baginda bertitah, apa kabar, Pak belalang? Adakah dapat ditenungkan di dalam tib darihal itu?
Maka sembah Pak Belalang, insyaallah ta`ala, dengan berkat tinggi daulat dapatlah dalam tib-tib patik itu, Tuanku. Patik peroleh satu buku, di dalamnya ada tersebut bahawasanya ada pun hartanya yang hilang tujuh orang, dibawahnya kesebelah selatan, sudah ditanamkannya di dalam tanah, tetapi tiada rosak barang-barang itu lagi.
Setelah menitahkan dua orang menteri dengan seratus hulubalang dan lima ratus rakyat mencari peti baginda itu dengan segeranya, maka masing-masing menyembah lalu berjala. Maka baginda pun tinggallah dengan Pak Belalang di balairong seri dihadapi oleh bentara biduanda sida-sida sekalian.
Maka tersebutlah kisah menteri dengan hulubalang, rakyat pergi mencari harta itu. Selang beberapa lamanya sampailah kedalam hutan besar, ditujunya kesebelah selatan. Dengan takdir Allah subhanahu wata`ala betullah sampai mereka kepada tempat peti yang ditanamkan oleh pencuri itu, berjumpa dengan suatu lubang bekas ditimbus orang. Maka diambil oleh menteri anak-anak kayu suruh tikam kedalam tanah, lalu kenalah kepada peti itu, serta diangkat naik, dipikul oleh rakyat sekalian, dibawa balik mengadap baginda.
Maka baginda pun turunlah dari atas singgahsana sambil berkata, betullah sungguh Pak Belalang ini, besar untungnya dan kebaktiannya kepada aku. Baginda bertitah itu dengan teramat sukacitanya, seraya memandang kepada muka Pak Belalang. Titahnya pula, ada pun Pak Belalang ini telah beta gelar Ahlunnujum pada hari ini, dan barangsiapa memanggil Pak Belalang, beta guntingkan lidahnya.
Maka sekalian rakyat, menteri hulubalang pun mengatakan Ahlunnujum sekaliannya. Maka titah baginda, Hai ahlunnujum, beta anugerahi sebiji peti ini akan dikau, bawalah pulang kerumah, berikan kepada anak isteri engkau. Maka sembah Ahlunnujum Belalang, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, patik mohonkan ampunlah dikurniakan harta itu, kerana ayapan yang kurniai oleh dulu Tuanku dahulu itu pun cukup patik ayapi anak beranak.
Maka titah baginda menyuruh juga hantarkan sebiji peti yang berisi emas, intan, ratna mutu manikam, kerumah ahlunnujum Belalang itu. Maka ahlunnujum pun bermohon kembali pulang kerumahnya dengan sukacita sekalian anak isterinya. Hatta, antara selang tiga bulan, masuklah pula tiga buah kapal membawa anak itik baru jadi, meminta kenalkan jantan betinanya. Maka kapal itu pun sampailah kepelabuhan. Juragannya naik kedarat mengadap Raja Indera Maya. Maka ada pun tatkala itu baginda sedang dihadapi oleh menteri, hulubalang, sida-sida, biduanda sekaliannya.
Maka juragan itu pun naiklah kebalai pengahadapan masuk mengadap dibawa oleh bahtera baginda. Serta baginda memandang, juragan pun bertelut kepada baginda. Sembahnya, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, patik ini datang dari sebuah negeri kesebuah negeri membawa anak itik baru menetas, meminta kenalkan jantan dan betinanya patik persembahkan kebawah duli Tuanku kapal patik tiga buah itu dengan isinya, patik turun kain sehelai sepinggang sahaja. Tetapi jika Tuanku terkenal anak itik itu jantan betinanya, harapkan diampun beribu-ribu ampun, negeri Tuanku ini patik pohonkan supaya menjadi milik patik.
Maka sahut baginda, baiklah encik Juragan, beta minta tempoh tiga hari dahulu. Kepada hari yang ketiga itu pagi-pagi bolehlah datang bawakan anak-anak itik itu, boleh beta kenalkan jantan betinanya. Maka juragan itu pun bermohon balik kekapalnya. Maka baginda pun menitaahkan seorang biduanda panggil ahlunnujum belalang. Maka biduanda pergi kepada Ahlun nujum Belalang. Tatkala itu Ahlun nujum Belalang ada dirumahnya sedang merojak sireh hendak dimakannya. Maka biduanda pun naik. Katanya, Hai Ahlun nujum , titah memanggil bersama-sama sahaya mengadap dengan segeranya.
Jawab biduanda ada kapal masuk membawa anak itik baru menetas, minta kenalkan jantan betinanya. Itulah sebab Tuanku memanggil. Maka sahut Ahlun nujum Belalang, Baiklah, lalu ia mengambil tongkat berjalan bersama-sama dengan biduanda mengadap baginda kebalairong seri. Demi terpandang kepada Ahlun nujum, maka baginda pun bertitah, marilah kesini dekat dengan beta ini, hendak bermesyuarat.
Maka Pak Belalang pun datanglah hampir dengan baginda seraya meyembah. Maka titah baginda, apalah hal beta ini ahlun nujum? Ada pula masuk tiga buah kapal membawa anak itik baru menetas dari telur. Juragannya meminta kenalkan jantan betinanya, kepada beta. Jika tidak kenal, negeri ini pulanglah kepadanya. Maka sekarang apakah halnya beta hendak mengenalnya itu?
Setelah Ahlun nujum Belalang mendengarkan titah baginda, ia pun termenung seketika serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan sarwa sekalian alam harapkan makbul sebarang maksudnya membuat perkataannya yang pembohong itu semuanya, Ampun Tuanku beribu-ribu ampun, titah Tuanku terjunjunglah di atas otak batu kepala patik. Maka dengan berkat tinggi daulat Tuanku adalah pula buku tib itu tinggal di rumah patik, dua tiga empat peti penuh berisi dengan pasal anak itik itu sahaja. Dan harapkan ampun patik bertempuh tiga hari mencari dalam tib itu. Maka titah baginda, baiklah.
Maka Pak Belalang pun bermohon balik pulang kerumahnya dengan dukacita yang teramat sangat kerana takut kalau kedapatan budi pembohongnya itu. Maka keluh kesahlah ia tiada lalu makan dan minum dan tidur, melainkan di dalam hatinya berkata, ya Allah, ya Rabbi, ya Saidi, ya Maulai. Kepada Tuhanku juga hamba menyerahkan diri, barang dimakbulkan kiranya seperti maksud dan hajat hamba ini akan mengetahui jantan betina anak itik itu dengan mudahnya.perjanjian dengan baginda itu pun sampailah dua hari sudah. Maka sangatlah dukacita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu. Setelah sampai kepada malam ketiganya, maka dengan takdir Allah subhanahuwata`ala dibukakan hatinya fikiran yang baik. Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu.
Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipih supaya tidak kedengaran bunyi air. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang tiga buah berlabuh itu seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang dikapal itu. Maka dengan takdir Allah subhanahu wata`ala melakukan kudrat di atas hambanya, pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. Katanya ayuhi Encik Juragan, berapa lama sudah saya bersama-sama belayar menjajakan anak itik ini minta kenalkan jantan betinanya belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. Jikalau sungguh kasih kepada saya tolonglah kabarkan supaya saya tahu.
Maka jawab juragan itu, ayuhai adinda, buah hati kekanda, tiadalah dapat kekanda hendak mengabarkan hal itu, takut didengar oleh orang, kerana esok hari hendak kekanda bawa mengadap raja negeri ini minta kenalkan jantan betinanya. Jikalau tiada lalu raja itu mengenalnya negeri ini kita miliki, dan jikalau lalu pula raja itu mengenalnya, kapal yang tiga buah ini pulang kepadanya. Kita sekalian turun kain sehelai sepinggang sahaja. Tetapi oleh kasih kekanda, kabarkan. Janganlah dicakapkan kepada orang.
Maka jawab isterinya, katakanlah supaya adinda dengar. Di mana pula ada orang tengah malam datang hampir kemari? Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya, katanya, jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu, hendaklah dibubuh air di dalam terenang. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan.
Setelah didengar oleh isterinya, ia pun diam. Lalu tidur kedua laki isteri menantikan siang. Shahadan maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengar. Sangatlah suka hatinya serasa mati hidup kembali, sambil berkayuh perlahan-lahan balik pulang kerumahnya. Setelah sampai lalu memanggil perempuannya emak Belalang. Maka emak Belalang pun bangun memebuka pintu. Maka kata Pak Belalang, ada \kah nasi emak Belalang? Aku lapar ini. Pergilah masak segera, apa digaduhkan masak nasi ransum? Belanja kita raja memberi.
Maka jawab isterinya, sudah ada nasi. Makanlah. Maka Pak Belalang pun bersalin kainnya lalu duduk serta memakan nasi. Setelah itu, ia pun tidur dengan kesukaannya. Seketika lagi hari pun sianglah lalu ia bangun duduk sambil merujak sirihnya. Sebermula, maka tersebutlah perkataan juragan kapal. Telah hari siang pagi-pagi hari, maka juragan pun bersiaplah lalu naik kedarat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa anak itik itu. Maka baginda pun hadir di atas singgasana tahta kerajaan dihadapi oleh sekalian menteri, hulubalang, sida-sida bentara, rakyat bala, hina dina hendak melihat temasya itu.
selanjutnya,,, baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil ahlun nujum Belalang dengan segeranya. Maka biduanda pun menyembah lalu turun berjalan kerumah Ahlun nujum Belalang. Maka katanya titah Tuanku memanggil Ahlun nujum. Juragan dan sekalian orang telah berhimpun dibalai semuanya. Maka Ahlun nujum pun bersiap-siapkan sirehnya lalu mengadap baginda. Maka sampailah kebalairung seri. Maka titah baginda, marilah kemari.
Maka Ahlun nujum Belalang pun dekatlah dengan baginda. Maka titah baginda, Apakah hal ahlun nujum hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya? Maka sembah Pak Belalang. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun, jenuh patik mencari di dalam batin patik. Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja, ada di dalam dua baris tertulis di tulis disitu mengatakan demikian, bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya, hendaklah dengan air.
Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. Maka di bawa oleh dayang-dayang di persembahkan kepada baginda. Maka titahnya, inilah air, ahlun nujum. Maka sembah Pak Belalang, kemudian lepaskan seekor. Mana-mana yang dahulu menyelam, itulah yang betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. Maka titah baginda, lepaskanlah. Sembah Pak Belalang, silakanlah Tuanku melepaskannya. Titah baginda, beta tiada tahu.
Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan itik itu. Maka apabila dilepaskannya seekor dalam terenan, maka anak itik pun menyelam. Maka sembah Pak Belalang, itulah betina, tuanku. Kemudian dilepaskan pula seekor lagi, lambat menyelam. Titah baginda, lambat pula menyelan itu. Sembah Pak Belalang, yang lambat menyelam itu jantan, Tuanku.
Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. Titahnya, apakah kabar Juragan? Betulkah seperti kata ahlun nujum ini, dimana hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar itu? Maka titah baginda, jikalau begitu, baiklah perdana menteri beri juragan ini tiga buah perahu dan bekalnya sampai ia balik kenegerinya. Maka perdana menteri pun menyembah dan juragan kapal pun turun bersama-sama dengan menterinya seraya menyembah baginda. Kapal itu pun diserahkan kepada bendahara dengan isi-isinya.
Sebermula, tersebutlah kisah baginda itu pula memberi titah kepada Pak Belalang. Titahnya ayuhai saudara beta, ahlun nujum yang bijaksana, dengan kerelaan hati beta memberi sebuah kapal itu kepada saudara dengan isi-isinya. Maka sembah Pak Belalang, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harapkan diampun, sebenar sangat seperti titah itu, dengan sebolah-bolehnya patik mohon ampunlah dikurniai itu, kerana mana-mana harta yang duli Tuanku kurniakan dahulu sekarang telah sudah dihabiskan oleh didik itu bersuka ria, ampun tuanku bermain muda sahaja kerjanya.
Baginda pun tertawa gelak-gelak, titahnya, tiada mengapa, budak-budak sahayanya gemar main muda itu, tiada pula menjadi kesalahan. Tetapi kawinkan dia mana-mana yang diperkenankan dan kapal ini pemberian betalah kepadanya Si Belalang itu. Maka sembah Pak Belalang, daulat Tuanku. Maka kapal itu pun disuruh hantarkan kepelabuhan Pak Belalang, adanya.
Sebermula, telah selesai kisah anak itik itu, dengan takdir Allah subhanahu wa`tala, masuklah pula tujuh buah kapal membawa kayu yang teramat licin dan bulat, panjangnya kira-kira sehasta, nakhodanya itu pun naiklah mengadap baginda bermaklumkan halnya serta membawa kayu itu, dipersembahkan kepada baginda. Katanya, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun jua kiranya. Adalah patik datang ini mengadap tuanku membawa suatu kayu bulat licin semuanya. Patik minta kenalkan kayu tentukan ujung dan pangkalnya patik persembahkan ketujuh buah kapal patik ini, patik turun sehelai sepinggang sahaja.
Demi didengar oleh baginda sembah nahkoda itu, lalu titah baginda, baiklah beta minta tempoh tujuh hari kepada nakhoda. Setelah sudah, maka nahkoda kapal itu pun bermohonlah balik kekapalnya. Maka baginda pun bertitah menyuruh panggil Pak Belalang. Maka biduanda pun menyembah serta bermohon pergi mendapatkan ahlun nujum Belalang itu. Katanya, titah tuanku memanggil kebalai. Jawab Pak Belalang, apa pasal memanggil aku? Lalu ia pun turun dengan segera mengadap baginda bersama-sama dengan biduanda kebalai.
selanjutnya, setelah baginda melihat Pak Belalang datang itu, baginda pun memberi titah kepadanya, ayuhai ahlun nujum, apalah ikhtiar diri sekarang? Ada seorang nakhoda membawa kapal tujuh buah datang kepada beta, kerana ia ada membawa kayu bulat licin. Ia meminta kenalkan ujung pangkal kayu itu. Jikalau lalu terkenal oleh beta ujung dan pangkalnya, kapal yang tujuh buah itu diberikannya kepada beta. Jika tiada terkenal, maka negeri ini pulang kepadanya. Beta minta tempoh tujuh hari.
Arakian, telah Pak Belalang mendengar titah baginda, maka lalu ia mengangkat tangan mendatangkan sembah, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun, ada pun dari hal mengenal kayu, bolehlah juga patik kenalka, berkat tinggi daulat tuanku, kerana ada tujuh peti tib patik dirumah pasal mengenal kayu-kayu. Dan dua peti buku-buku pasal itu sahaja.
Titah baginda, baiklah boleh ahlun nujum lihat di dalam buku-buku itu. Maka Pak Belalang pun bermohonlah kembalilah kerumahnya. , dalam pada itu sampailah perjanjian itu tujuh hari kepada malam. Maka daripada pagi-pagi hari nakhoda kapal pun bersiaplah dengan anak perahunya hendak naik kebalairung seri membawa kayu itu. Maka pada ketika hulubalang, sida-sida, bentara, penuh sesak hendak melihat temasya itu.
Maka hal Pak Belalang pada malam yang ketujuh itu turunlah ia kesampan berkayuh kekapal nahkoda itu daripada sebuah kapal kepada sebuah kapal. lalu dengan takdir Allah subanahu wata`ala sampailah ia kekapal nahkoda yang jauh ditengah lautan sekali. Kepada masa itu nahkoda pun ada duduk sedang bermesyuaratkan darihal hendak membawa kayu itu esok harinya mengadap baginda. Maka kata sekalian anak-anak perahunya itu, ayuhai Tuan nahkoda, hamba sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenali ujung pangkal kayu itu. Maka sahut nahkoda kepada anak-anak perahunya itu, janganlah kau sekalian cakapkan kepada orang rahsia ini, kalau didengar oleh orang rosaklah kita.
Maka kata sekalian anak-anak perahu itu, ya tuan nahkoda, dimana datang orang tengah malam ini? Maka kata nahkoda sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenal ujung pangkal kayu itu, ada pun hendak mengenal ujung kayu itu dipegang sama tengahnya, diletakkan di atas air. Kemudian mana-mana dahulu yang tenggelam, disitulah pangkalnya.
Telah sudah nahkoda berkabarkan rahsia itu kepada anak-anak perahunya, semuanya didengar oleh Pak Belalang perkataan itu. Ia pun balik kerumahnya. , telah hari siang, pagi-pagi hari berhimpunlah sekaliannya. Maka nahkoda kapal itu pun naiklah mengadap baginda membawa kayu itu. Maka baginda pun bertitah suruh duduk seraya memandang kepintu balai penghadapan itu menantikan ahlun nujum Belalang, lalu naik keatas balai penghadapan seraya menyembah baginda. Maka ditegur oleh baginda sambil bertitah, marilah dekat dengan beta disini. Apa kabar dalam tib ahlun nujum itu?
Maka sembah Pak Belalang, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, ada pun di dalam kitab patik darihal hendak mengenal ujung pangkal kayu itu hendaklah dengan air, tuanku. Maka titah baginda menyuruh ambil air kepada dayang-dayang pun mengambil air, dibubuh di dalam batil emas, dibawa kehadapan baginda. Maka sembah Pak Belalang, tuanku lepaskan kayu itu. Maka titah baginda, beta tiada tahu. Ahlun nujum sendiri lepaskan.
Maka Pak Belalang pun menyembah baginda seraya mengambil kayu itu. Maka ditimbangnya betul sama-sama tengah kayu, dilepaskannya di dalam air itu. Maka tenggelam sebelah dahulu. Titah baginda. Apa yang dahulu temggelam itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, yang tenggelam itu pangkalnya dan ujungnya itu kemudian tenggelam kerana ringan dan pangkalnya itu berat.
Maka baginda pun memandang kepada nahkoda kapal itu seraya bertitah, apa kabar nahkoda adakah betul seperti kata ahlun nujum beta dan tiada? Maka sembah nahkoda itu, sebenarnyalah seperti kata ahlun nujum Tuanku itu. Apa hendak patik salahkan lagi? Sudah nasib patik, tuanku kerana patik dengar ahlun nujum tuanku ini arif bijaksana sangat. Inilah sebab patik mencuba kepandaiannya itu.
Maka sahut ahlun nujum, dengan sebenarnya juga encik nahkoda menyembah kebawah duli yanga maha mulia itu. Jikalau ada kepandaian arif bijaksana sekali pun jika tiada rajin usaha tiada berguna juga. Maka terasalah dihati nahkoda itu teringatkan tatkala anak-anak perahunya itu bertanyakan ujung pangkal kayu dahulu agaknya barangkali Pak Belalang itu mengendapmendengarkan kisah itu, kerana ada cakapnya itu berusaha. Tetapi itu fikiran di dalam hatinya sahaja, tiada dikeluarkannya. Maka titah baginda menyuruh biduanda berikan ampun kurnia kepada nahkoda itu tujuh buah perahu serta belanja makanannya. Maka nahkoda itu pun turun dari kapal sehelai sepinggang sahaja. Maka kapal tujuh buah serta dengan isinya itu pulang kepada baginda semuanya. Maka nahkoda itu pun bermohon kepada baginda naik keperahunya langsung pulang kenegerinya.
selanjutnya, selang antara berapa lamanya, masuk pula sebuah kapal perdana menteri Askalan Rum mengadap baginda membawa surat rajanya kepada baginda. Tatkala itu baginda sedang semayam di atas takhta kerajaan dibalairung seri. Perdana Menteri itu pun naik lalu menyembah baginda dan mempersembahkan surat itu. Maka disambut oleh bentera dan dibaca dihadapan baginda. Demikianlah bunyinya:
Sembah sujud serta ta`zim serta takrim daripada anakanda Raja Baharum Indera Sakti dinegeri Askalan Rum, barang disampaikan kiranya mengadap kebawah tahta paduka ayah duli yang maha mulia. Ihwal anakanda maklumkan jikalau ada mudah-mudahan rahim kasihan belas ayah, anakanda pohonkan Ahlun nujum ayah, minta lihatkan anakanda kehilangan isteri anakanda baru kawin tujuh hari, sedang tidur dicuri oleh jin. Maka haraplah dipohonkan bersama-sama pacal Perdana Menteri itu.
Telah didengar bunyi surat itu, baginda pun menyuruh panggil ahlun nujum Belalang. Maka biduanda pun pergilah. Ada seketika lamanya, ahlun nujum Belalang pun sampailah bersama-sama dengan biduanda mengadap baginda. Maka baginda pun bertitah, hai ahlun nujum, ada pun sebab beta memanggil ini kerana ada sebuah kapal masuk kemari mengadap membawa surat darihal putera baginda negeri Askalan Rum hilang isteriny, ia sedang tidur bersama-sama dicuri oleh seorang jin. Adakah dapat ahlun nujum mengembalikan balik daripada jin itu?
Maka sembah ahlun nujum Belalang. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, insya Allah ta`ala, berkat dengan tinggi daulat duli yang maha mulia, dari hal itu barangkali ada di dalam tib-tib patik tangkal jin itu supaya ia takut. Maka titah baginda, baiklah boleh pergi sekarang bersama-sama Perdana menteri baginda ini. Maka sembah Ahlun nujum Belalang. Daulat tuanku, titah patik junjunglah. Patik pohon ampun pulang keteratak patik dahulu.
Maka titah baginda, usahlah balik dahulu. Belanja-belanja ada beta beri. Maka sembahnya, baiklah tuanku. Lalu ia menyembahkan kepada baginda bersama-sama turun kekapal Perdana Menteri itu langsung belayar kenegeri Askalan Rum. Selang antara beberapa lamanya, sampailah kejambatan larangan. Maka disambut oleh baginda itu menteri serta dengan Ahlun nujum Belalang. Maka datanglah putera baginda itu mendapatkan Pak Belalang dengan tangisnya. Titahnya , ayuhai bapa hamba, tolonglah hamba minta carikan isteri hamba yang telah dicuri oleh jin itu dengan segeranya.
Maka sembah Pak Belalang, ampun tuanku beribu-ribu ampun, pertetapkan juga hati tuanku, Insya Allah ta`ala patik pergi mencari paduka adinda itu. Maka baginda pun berangkat dari kapal naik keistana membawa Ahlun nujum Belalang, diperjamu makan dan minum tujuh hari tujuh malam, disembelih kerbau, lembu, ayam dan itik.
selanjutnya, lepas itu, Pak Belalang pun berdatang sembah kepada putera baginda itu. Sembahnya, ampun tuanku beribu-ribu ampun, nanti pada waktu dinihari tuanku titahkan sekalian isi negeri, rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekalian isi negeri, rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekaliannya mengikut patik. Tuanku pun bersama-sama berangkat. Apabila patik berhenti, tuanku sekalian rakyat pun berhenti jauh-jauh daripada patik, jangan dekat.
Maka putera baginda serta dengan sekalian menteri, hulubalangnya pun mengakulah seperti sembah ahlun nujum itu. Telah malamlah, waktu dinihari, perdana menteri pun menyuruhkan sekalian rakyat isi negeri semua kehutan rimba belantara itu dengan terlalu amat kesusahannya., apabila gari pun sudah cerah Pak Belalang pun berjalanlah bersama-sama dengan putera baginda itu diiringkan oleh menteri, hulubalangnya sekalian yang tiada tepermanai banyaknya. Maka antara beberapa lamanya sampailah Pak Belalang kepada sepohon kayu beringin ditengah padang , terlalu amat rendang pokoknya. Lalu berhentilah akan lelahnya teramat sangat, dan matanya pun mengantuk seperti diperekat rasanya. Ia pun berbaring dibawah kayu beringin itu lalu tertidur.
Hatta, dengan takdir Allah Tuhan sarwa sekalian alam, kepada ketika itu datanglah seorang tua, janggutnya putih hingga kepusatnya, seraya berkata dengan suara yang dahsyat. Sabdanya, hai Pak Belalang apakah pekerjaan engkau demikian ini sentiasa berbuat bohong sahaja, tiada perkataan yang sebenarnya? Maka Pak Belalang pun terkejut mendengarkan sabda orang tua itu, seraya menyembah, katanya, hamba tuan sungguhlah berbohong sahaja, kerana dengan hal mencari napakah hamba.
Maka sabda orang tua itu, dengan sebenarnya engkau berbuat bohong semata-mata, tetapi bohong engkau itu diperkenankan Allah ta`ala tiada menganiayai orang sekali-kali, semata-mata membuat kerana Allah memelihara raja sendiri daripada percubaan Tuhan sarwa sekalian alam keatas hambanya. Maka sekarang ini apalah pekerjaan engkau? Hendak kemana?
Maka sembah Pak Belalang di dalam tidurnya, hamba tuan dititahkan oleh putera baginda ini meminta carikan isterinya dicuri oleh jin kunun. Inilah hamba kerjakan. Maka sabda orang tua itu, bagaimanakah hal engkau hendak mencarinya itu? Maka sembah Pak Belalang, entahlah tuan tiada hamba tahu. Apakah nama tuan hamba?
Maka disahut oleh orang tua itu, betalah yang bernama nabi Allah Khidir, Kutubu`l alam menjaga lautan dan daratan dengan titah Tuhan beta. Ada pun darihal engkau hendak mengambil tuan puteri itu, inilah isim Allah ta`ala ya`ni tangkal yang ditakuti oleh jin, beta ajarkan. Bacalah kepada jin itu supaya ia lari. Kemudian engkau ambilah tuan puteri itu.
Maka diajarkannya suatu isim kepada Pak Belalang. Dapatlah olehnya. Maka sabda Kutubul`alam, ada pun sekarang jin itu sedang tidur memangku Tuan Puteri itu di dalam suatu gua batu ditepi gunung. Segeralah pergi ketempat itu. , telah sudah berkata-kata Pak Belalang pun jaga daripada tidurnya. Maka dengan tiada lengah lagi lalu berjalan menuju kegunung itu. Maka putera baginda dengan menteri, hulubalang, rakyat pun bersama-samalah mengikuti jauh-jauh dari belakang. Dalam hal yang demikian sampailah kepada suatu gua batu. Betullah dilihatnya jin itu sedang memangku Tuan Puteri itu sedang tidur juga kedua-duanya. Maka balutlah mata Tuan Puetri itu bekas menangis. Tersangatlah belas kasihan Pak Belalang melihatnya. Maka segeralah ia membacakan isim Allah ta`alaseperti pengajaran Kutubul alam itu. Dengan berkat isim doa itu, dihembuskan oleh Ahlun nujum dikepalanya, maka jin itu pun terbanglah lari, tinggallah Tuan Puteri itu. Maka segeralah diambil oleh Pak Belalang dengan besar suaranya meminta tolong. Katanya, tolong Yuanku, segera ini adinda.
Maka apabila didengar oleh putera baginda dengan menteri, hulubalangnya maka sekalian rakyat pun berhimpum mengiringkan puteri itu, diletakkan di atas geta yang keemasan, dihadapi oleh dayang-dayang, bentar, sida-sida sekalian bertunggu menjaga Tuan Puteri itu lagi pengsan tiada sedarkan dirinya. Maka diambil oleh Pak Belalang air, dibacanya isim tadi, disiramkan pada seluruh tubuhnya.
Maka Tuan Puteri pun sehatlah sedikit lalu bangun duduk santap nasi. Maka putera baginda itu pun teramatlah sukacita melihat isterinya sudah didapati, lalu duduk disitu serta memuji-muji ahlun nujum itu, lalu menitahkan menteri hulubalang rakyat hina dina sekalian bersiap hendak kenduri melepaskan nazarnya, menyembelih kerbau, lembu, ayam dan itik makan minum tujuh hari tujuh malam.memberi sedekah kepada fakir miskin dengan beberapa pula hadiah kelelahan ahlun nujum Belalang itu, dikurniakan oleh baginda daripada harta emas, perak, kain baju dan hamba, dan kapal sebuah, cukup dengan isinya kapal itu.
Maka ahlun nujum Belalang pun mengajar putera baginda itu akan isim yang diajarkan oleh Kutubul alam itu, di perbuat tangkal Tuan Puteri itu, supaya jangan dicuri oleh jin itu balik. Maka kepada ketika yang baik, Pak Belalang pun bermohon hendak balik kenegerinya dihantar oleh putera baginda itu kedua laki isteri hingga kekapal serta dipasangkan meriam alamat tanda kebesaran di atas ahlun nujum itu. Setelah sampai kapal. Putera baginda itu pun berpeluk bercium denga ahlun nujum Belalang, bertangis-tangisan. Lalu berangkat kembali keistananya. Maka ahlun nujum Belalang pun belayarlah pulang kenegerinya.Minggu, 27 November 2011

dul muluk


Rabu, 25 Mei 2011

Dulmuluk, Teater Rakyat Dari Palembang
Dari manakah Dulmuluk atau Abdulmuluk berasal? Ada beberapa versi tentang sejarah teater tradisional yang berkembang di Sumatera Selatan ini. Satu versi yang sering disebut- sebut, teater ini bermula dari syair Raja Ali Haji, sastrawan yang pernah bermukim di Riau. Penyair dan anggota Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Selatan, Anwar Putra Bayu, di Palembang, mengungkapkan, salah satu syair Raja Ali Haji diterbitkan dalam buku Kejayaan Kerajaan Melayu. Karya yang mengisahkan Raja Abdul Muluk itu terkenal dan menyebar di berbagai daerah Melayu, termasuk Palembang.
Pertunjukan itu mulai dikenal sebagai dulmuluk pada awal abad ke-20. Pada masa penjajahan Jepang sejak tahun 1942, seni rakyat itu berkembang menjadi teater tradisi yang dipentaskan dengan panggung. Saat itu dulmuluk.  Grup teater kemudian bermunculan dan dulmuluk tumbuh dan digemari masyarakat. Dulmuluk menarik karena menampilkan teater yang lengkap. Ada lakon, syair, lagu-lagu Melayu, dan lawakan. Lawakan, yang biasa disebut khadam, sering mengangkat dan menertawakan ironi kehidupan sehari-hari masyarakat saat itu. Pementasan dulmuluk selalu ditunggu masyarakat karena akting di panggung dibawakan secara spontan dan menghibur, bahkan penonton juga bisa merespons percakapan di atas panggung. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Palembang.
Konon, pertunjukan Dulmuluk sempat berada di puncak kejayaannya pada era 1960-an dan 1970-an. Ketika itu ada puluhan grup teater tradisi Dulmuluk. Di beberapa tempat teater tradisi ini dikenal juga sebagai pertunjukan Johori. Istilah Johori berasal dari nama belakang tokoh utamanya, yang bernama lengkap Abdul Muluk Jauhari. Pada masa kejayaannya itu, grup Dulmuluk tak hanya ada di daratan Sumatera Selatan. Wilayah apresiasinya bahkan tercatat hingga ke Pulau Bangka dan Belitung, yang kala itu masih bergabung dengan Provinsi Sumsel.
Robert Martin Dumas dalam disertasi yang dipertahankannya di Universitas Leiden, Belanda (Mei, 2000), mencatat, dalam sebuah kelompok teater Dulmuluk, peran ’guru’ sangat penting. Meski grup teater Dulmuluk merupakan kelompok yang cair, di mana seseorang dalam satu grup boleh bermain untuk grup lain, posisi ’guru’ dalam kelompok tersebut tetap merupakan sosok sentral. “Seorang ’guru’ punya karisma di antara para pemain yunior,” kata Robert Martin Dumas dalam disertasi berjudul ’Teater Abdulmuluk’ in Zuid-Sumatra of de drempel van een Nieuw Tijdperk (TeaterAbdulmuluk di Sumatera Selatan di Ambang Pintu Sebuah Era Baru)

Seperti halnya kebanyakan teater tradisi di Nusantara, Dulmuluk tak cuma mengandalkan akting di atas panggung untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Unsur nyanyian, musik, tari, gerak badan, pidato, dan ’komunikasi’ dengan audiens menjadi bagian tak terpisahkan dalam pentas Dulmuluk. Setelah bergaul dengan para pemain Dulmuluk sejak 1987, bahkan pada 1990 sempat bergabung sebagai pemain, Dumas sampai pada satu kesimpulan, “Sebuah pertunjukan teater non-Barat seperti Abdul Muluk lebih merupakan peristiwa sosial ketimbang semata-mata sebuah peristiwa seni drama.”
Dumas memang tak berlebihan. Sebagai tontonan, Dulmuluk memang memberikan apa yang ingin diketahui khalayak lewat aksi panggung mereka. Namun, kebanyakan orang lupa bahwa berhadapan dengan teater tradisi seperti Dulmuluk, unsur-unsur di luar pertunjukan drama itu sendiri—yang tentunya masih dalam satu rangkaian peristiwa—bisa memberi informasi berharga, termasuk fenomena sosial-budaya terkait keberadaan Dulmuluk sebagai bagian komponen seni pertunjukan rakyat.

Taruhlah menyangkut tahap persiapan menjelang pertunjukan. Tentang kerepotan mengumpulkan pemain, perjuangan mencari tempat penyewaan properti panggung, hingga prosesi berupa upacara sesaji sesaat menjelang pentas, memberi semacam gambaran kehidupan sosial komunitas ini. Misalnya, mengapa harus ada beras-kunyit, pisang mas, telur atau ayam panggang, kembang tujuh warna, dan kemenyan? “Selain untuk tolak-balak agar pertunjukan berjalan lancar, juga agar aura pemain benar-benar muncul. Misalnyo, kalu jadi rajo pecak rajo nian,” kata Saidi.
Begitu pun setelah pertunjukan usai. “Prosesi” pembagian honor hanyalah salah satunya. Lebih dari itu, sebelum kembali kehidupan sehari-hari masing- masing, keguyuban yang cair dalam komunitas itu akan saling berbagi pengalaman. Bahkan, ruang sempit di belakang panggung itu tak jarang menjadi tepat ’mengadu’—bagai
ruang konsultasi terbuka—terkait peristiwa keseharian, termasuk dalam urusan pribadi sekalipun.
Begitulah dinamika di balik pentas Dulmuluk. Bagaimanapun, sebagai bentuk kesenian Melayu yang kental dipengaruhi ajaran Islam, selalu saja ada pesan yang diselipkan. Seperti lantunan syair Saidi ini: Pada masa inilah zaman/Suka di mata bercampur teman/Harta di dunia jangan disayangkan/Akhirnya esok akan ditinggalkan... Ahh.... inilah seni budaya  melayu juga palembang yg mulai di lupakan baik pentasnya maupun bintang bingtangya seperti wak ya,wak pet ,cek den dll

Minggu, 20 November 2011

ma'rifat bukan ma'rifat tapi ma'rifat

akhir-akhir ini kata-kata ” Makrifat” sering terdengar ditelinga kaum muslimin Indonesia, tingkatan ilmu ini seringkali dipahami dengan tingkatan ilmu yang paling tinggi. Lalu apasih sebenarnya makrifat itu ?. Syaikh Haji Ahmad Rifa’i memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan makrifat yaitu ” Pemandenge ati tan kesamaran Ing Alloh dzat wajibul wujud tinemune, luweh sempurno ora ono kekurang...ane, dipandeng kelawan nurulloh peparingane kang diselehaken ing dalem telenge atine, dadi hasil waspodo ati tiningalan, ing barang opo penggawe saking pangeran qodrat, irodat, ilmu tan nono liyanikulah pemandenge wong makrifat ingaranan.”

Artinya, Pandangan hati kepada Alloh wajibul wujud yang Maha sempurna lagi tiada cela, Dipandang dengan Nurulloh, cahaya pemberian Allah yang diletakkan dalam mata hati, sehingga hati menjadi waspada dan penuh kesadaran bahwa apapun perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan Allah dan tiada lain merupakan qudrat, irodat serta IlmuNya yang maha sempurna, itulah yang dinamakan pandangan orang ahli makrifat.tapi itu hanyalah sebuah pandangan bukan berarti dia seorang yg ma;rifat

Jadi yang dimaksud dengan makrifat menurut Syaikh Ahmad Rifa’i adalah selalu melihat fenomena yang terjadi dialam raya ini serta apa yang terjadi pada dirinya merupakan wujud dari qudrat, irodat dan ilmu dari Allah swt. Dengan demikian yang dimaksud dengan orang yang arifun billah adalah orang yang senantiasa melihat Allah melalui bukti-bukti akan kekuasaan Allah yang tergambar dengan sangat jelas dari lubuk hatinya.

Melihat Allah dengan mata kepala adalah hal yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, akan tetapi melihatnya dengan mata hati dapat dilakukan oleh mereka para pencariNya dengan jalan memperhatikan makhluk ciptaanNya yang senantiasa menunjukkan eksistensi kholiqnya, itulah sebenarnya bukan makrifat tapi hakikat.karna itu adalah perwujudan dari hakikat penghambaan kepada sang kholiq xixixixixi malaikat yg jumlahnya hanya allah yg tau aja hanya sebagian kecil yg ma;rifat kpd allah

tapi sebagai hamba yg bersyukur tentulah sepantasnya untuk lebih baik mengenal tuhanya .Jika sudah bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikanNya, namun jikalau belum, perhatikanlah apa yang ada pada diri kita. Wa fil ardhi aayaatul lil muuqiniiin, wa fi anfusikum afalaa tubshiruun. ( Dan di bumi ada ayat bagi orang-orang yang yakin, dan juga didalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikannya ? )

itu sedikit pandangan saya tentang ma'rifat seumpama pak sby tentu yg makrifat kepadanya adalah istrinya dan keluarga terdekatnya pejabat negara level menteri ..... kalo rakyat RI tentu kenal sama pak sby tapi pak sby kan ngk kenal xixixixi sekedar kenal model bgt ngaku ma;rifat........
Q.S. Al Hajj, 22 : 46; "Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati (Bashar/Bashirah) yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga (sami') yang dengan itu mereka dapat mendengar?. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta ialah mata hati (batin/nurani) yang ada di dalam dada".

Sabtu, 19 November 2011

kebohongan cerita sejarah di jawa


Ketika saya di banten tahun 1989 saya banyak mendengar berbagai cerita  tentang cerita penyerangan banten di palembang di mana di kisahkan tentang kemenangan banten dan terbunuhnya seorang panglima banten yang masih muda bernama Arya Dillah... semua itu bohong cuma cerita menyenangkan hati yang mana banten dalam tiga kali perang semuanya kalah oleh palembang. Ada lg yg lucu kq banyak yg bilang kalau Adtya Warman ataupun kata Warman berarti berperisai Matahari, padahal dalam teks manapun tidak ada rujukan yg menyatakan kata itu berarti berperisai Matahari..... dan ada pula cerita expedisi pamalayu di mana di ceritakan banyak orang tentang penaklukan seantero melayu oleh jawa.... itu juga cerita yg terlalu di besar besarkan orang2 jawa walaupun expedisi pamalayu itu memang ada tapi tidak ada bukti penyerangan oleh puyang kerbau menyebrang [Patih Mahisa Anabrang] ke palembang dan sekitarnya. Dalam kitab negara kertagama  tidak menjelaskan demikian, sedang bila kita simak dari serat paparaton akan menimbulkan keraguan karna pada serat paparaton banyak kesalahan pada tokoh dan zaman yg berbeda dan tidak terterah nama Mahisa Anabrang dalam paparaton, mungkin karna ia menyebrang ke sumatra di sebutlah ia Anabrang. Dan adapun di tuliskan expedisi itu membawah 7 permata mutu manikan dan 7 panditha sebagai tanda kebesaran Raja Singasari yg ingin menyatukan Nusantara dan di nikahi dua putri melayu sebagai ikatan kekeluargaan antara jawa dan sumatra. Dan di katakan pula dalam cerita tersebut sejarah di jawa tentang kesuksesan expedisi pamalayu meliputi semenanjung malaya dan tumasik...itu bohong !.... boro boro naklukin seluruh melayu wilayah kulon jawa aja ngk.....betul2 sejarah  di negri ini sejarah yg penuh dengan kebohongan pantesan pejabatnya rata2 pembohong...udah keturunan kali...hahahahahhaa....  paling2 perang yg besar di zaman itu tentang penaklukan bali itupun harus di bantu 12 puyang dari sumsel, 6 Arya sanak yg di pimpim arya Damar. Karna patih Gajah Mada keder dengan ilmu orang bali yg terkenal mumpuni dalam Ilmu Bhairawa. Nah untuk membuktikan bahwa semua itu penuh dengan bumbu kebohongan inilah salah satu contohnya [Ki Ageng Wonolelo dengan nama asli Jumadi Geno merupakan seorang keturunan Prabu Brawijaya V sekaligus sebagai tokoh penyebar agama Islam pada masa kerajaan Mataram. Ia bermukim di Dusun Pondok Wonolelo, memiliki ilmu kebatinan yang tinggi pada masa itu. Karena memiliki ilmu yang linuwih, ia pernah diutus oleh Raja Mataram ke Kerajaan Sriwijaya di Palembang yang saat itu membangkang terhadap Mataram, Iapun berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya. Nama Ki Ageng Wonolelo atau Jumadi Geno semakin tersohor dari waktu ke waktu sehingga semakin banyak orang yang berdatangan untuk berguru dengannya. Sebagai seorang panutan yang memiliki ilmu tinggi ia banyak mewariskan berbagai peninggalan yang berupa tapak tilas dan pusaka atau jimat dan benda keramat lainnya. Pusaka, jimat dan berbagai benda keramat peninggalan Ki Ageng Wonolelo inilah yang kemudian di kirabkan setiap bulan Sapar pada setiap tahunnya. Bagaimana mungkin di zaman brawijaya v saja kerajaan sriwijaya sudah ngk ada lagi apa lagi di zaman keturunanya....wele wele wele ....contoh bukti yg ke dua (setelah demak mengalahkan portugis di malaka lalu palembangpun di taklukan banten pada tahun 1596 penulisnya jimmy wales) ini betul2 ngawuuuuuurrr !!!.....   jelas2 demak kalah dan patih unus terbunuh dan sultan bantenpun terbunuh di palembang ....sejarah kq di bulak balik ?!......sekarang mari anda saya ajak kilas balik pada serentetan peristiwa di tanah melayu kita awali saja pada expedisi pamalayu yang mana itu terjadi di swarna Bhumi...Suvarnabhumi yg di maksud ini bukanlah palembang tapi di wilayah tengah sumatera karna suatu kesalahan jika menafsir itu ada di palembang di dalam expedisi itu menbawah 7 permata mutu manikan 14 pengiring yg terdiri 7 panditha/ penghulu agama (samogat, pamegat) 7 pejabat (rakyan) singasari seperti Mahisa Anabrang, Idrawarman dll melengkapi sampainya Arca Amongapasha sebagai hadiah Raja Singasari. Sebagaimana yg terterah dalam prasasti yg berbunyi:
 1. Bahagia ! Pada tahun Śaka 1208[1286 dalam hitungan masehi] bulan Bādrawāda, hari pertama bulan naik, hari Māwulu wāge, hari Kamis, Wuku Madaṇkungan, letak raja bintang di baratdaya
 2. tatkala itulah arca paduka amongapashalokeśwara dengan empat belas pengikut serta tujuh ratna permata dibawa dari bhūmi jāwa ke swarnnabhūmi, supaya ditegakkan di dharmmāśraya,
 3. sebagai hadiah śrī wiśwarūpa kumāra. Untuk tujuan tersebut pāduka śrī mahārājādhirāja kṛtanagara wikrama dharmmottunggadewa memerintahkan rakryān mahā-mantri dyah adwayabrahma, rakryān śirīkan dyah sugatabrahma dan
 4. samagat payānan hań dīpankaradāsa, rakryān damun pu wīra untuk menghantarkan pāduka Amoghapāśa. Semoga hadiah itu membuat gembira segenap rakyat di bhūmi mālayu, termasuk brāhmaṇa, ksatrya, waiśa, sūdra dan terutama pusat segenap para āryya, śrī mahārāja śrīmat tribhuwanarāja mauliwarmmadewa.                                                                                                    dari prasasti ini tentu dapat di lihat dengan jelas bahwa expedisi pamalayu berjalan damai dan sama sekali tidak tertulis dalam serat negara kertagama dan serat kakawin tentang perperangan dalam expedisi itu.dan di tambakan pula pahatan pada zaman adtyawarman pada tahun 1347 yg berbunyi
 5. Salam sejahtera.
 6. Dia, yang memelihara keyakinan dengan benar, Dia, yang memiliki jiwa yang besar, Dia, yang berbudi luhur yang selalu dicintai, Dia, yang mengetahui isi kitab suci, Dia, yang paling unggul, yang sangat taat dan melatih diri, dan Dia yang berkarakter mulia, Dia, yang semua ini karena sandoha Anda dan harapan Anda, Dia yang mengetahui dan mengalahkan musuhnya, Dia yang membenci (kegelapan) perpecahan, Dia yang paling hebat, Dia adalah Ādityavarmodaya.
 7. Dia yang diberkahi dengan semua kebajikan, Dia yang sangat berpengalaman dalam perdagangan senjata, dan fasih dalam segala ilmu, Dia bagaikan lautan kebajikan seperti yang diharapkan oleh umat Buddha, Dia yang tahu bagaimana menangani hal-hal dengan bijaksana, Dia yang mengisi tubuh dan nafsunya dengan kemurnian, Dia yang mencapai apa-apa, Dia yang telah memperoleh kekayaan dan emas, Dia Deva (Kṣatriya) Tuhan, para Patih.
 8. Pratista kehormatan Buddha telah dilakukan oleh Acarya (Pendeta guru) Dharmaśekhara, atas nama Gagaṇagañja, Dia yang rendah hati seperti Mañjuśrī, telah ditahbiskan untuk keselamatan (persatuan) dan kebahagiaan dari semua makhluk oleh Devair Amoghapāśa, Dia Raja yang Mulia Ādityawarmman.
 9. saat Matahari pada orbitnya di tahun 1269 Saka saat bulan purnama pada waktu posisi bintang di utara; yoga di Siddhi, dan setengah jam Kāruṇya; muhūrta svarāt; memulihkan keadaan sebelumnya
 10. Salam (untuk anda), dari dukungan seluruh dunia, yang menguasai emas, yang mengetahui segala tingkatan hidup dan sosial.
 11. Dia yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Mahayana yang tiada terbatas, Dia yang telah menaklukan bahaya dan mengumpulkan seluruh permata dari jari-jari musuhnya, Dia di antara para penguasa di dunia ini, Dia yang telah mencapai keagungan.
 12. Maharājādhirāja Śrīmat Śrī-Udayādityavarmma Pratāpaparākrama Rājendra Maulimāli Varrmmadeva, Dia yang berkuasa untuk diketahui semua.
 13. di negeri yang memiliki emas, indah dengan kicauan burung dan gajah serta aroma hutan menyenangkan yang dihiasi oleh peri surga dengan kolam yang dikunjungi oleh Mātaṅginiśa dan Asura'.
 14. Tuan dari semua Dewa, sandoha yang sangat berlimpah hāhā
 15. hāhāhūhū, yang dinikmati, indah bagaikan bulan purnama saat posisi rasi bintang yang baik, yang dihiasi oleh kebaikan hatinya, dan di bawah nama Udayawarmmagupta, pemimpin dari semua penguasa dunia, yang telah melepas dari bentuk Jina datang ke bumi untuk membantu dunia menghapus perasaan hampa di Mātaṅgini (ratu).
 16. Semoga  dari Mātaṅgini yang melindungi bumi ini dari pembusukan, menikmati harta yang telah dikumpulkan karena prestasinya sebagai prajurit, dengan kekuatan kemurahan (pengampunan), Dia yang bersabar, Dia yang menahan diri, Dia yang rendah hati dari keturunan yang sangat baik, Dia, Patih  yang telah menunjukkan keunggulannya dalam menghukum orang jahat.
 17. Patung yang berdiri ditempat pemujaan Buddha (Jina) ini adalah Tuan yang Mulia Amoghapasa sebagai sinar Udaya (Matahari terbit) yang indah.
 18. Dengan tangan (kekuasaan) yang setuju dengan kebenaran, mereka yang telah mencapai ketenaran dengan menaklukkan musuh-musuh kerajaan, yang memiliki penampilan bagaikan seperti anak panah Tuhan, demi kemenangan tertinggi untuk Malayapura, yang berpengalaman dalam segala hal, yang unggul dan diberkahi dengan banyak kebajikan, Dia adalah deva-tuhan, para (patih) raja muda.
 19. Udaya yang bersinar di atas gunung (Matahari terbit) berbakti kepada Udaya Udaya yang rendah hati, yang ditakuti musuh, yang mulia di bumi ini  tambahan ini di guratkan setelah beliau di anugrahi pangkat rakyan maha mentri hino (gubernur jendral) pangkat tertinggi sesudah maharaja..sehingga di sebutlah beliau Adityawarman berarti wakil penguasa jadi bukan berperisai matahari dong.... kalau dia cuma wakil penguasa jadi siapakah sang penguasa ????? tentulah Kertanegara, dan Tribuanatunggadewi ......dan kata yg berarti matahari itu udaya hehehehe....jelas toooooh ?!.... jadi maksud nama para raja pada masa lalu yg di ujungi Warman maksudnya yg berkuasa.,,,,,,dan tidak tunduknya sunda di bawah kebesaran Majapahit dan dapat kita simak dari peristiwa perang bubat dalam kidung sundayana. Dimana pada kisah itu dapatlah terlihat keculasan hati gaja mada ....sampai akhirnya Dyah Pitaloka bunuh diri setelah Kijar seorang prajurit sunda yg masih hidup menyampaikan pesan padanya bahwa 300 ratus keluarga sunda habis di bantai oleh 10000 ribu tentara Gaja mada. Dan di kisahkan dalam peristiwa itu Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka dari Negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu, bernama mpuh sungging prabakara, tapi alasan yg paling utama adalah masalah politik dimana majapahit membutuhkan kerajaan sunda sebagai sekutunya mengingat  msh ada tali persaudaraan antara sunda dan majapahit, lewat Dyah Lembuh Tal. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana timbul niat Mahapatih Gaja Mada untuk menguasai Kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta, sebab dari semua kerajaan di jawa Dwipa yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sundalah yang belum dikuasainya. Tapi sayang sekali raja Linggabuana merasa bukan orang taklukan maka di tentangnyala Gaja Mada hingga seluruh orang sunda di bubat tewas di keroyok bayangkara majapahit yg di pimpim Gaja Mada. Hayam Wuruk sangat malu dgn peristiwa itu ia pun sangat terluka karna orang yg di gandrunginya sudah menjadi mayat di hadapanya dan Gaja Mada sekali lagi melakukan kesalahan sejak itu pamor Gaja Mada pudar dan di musuhi para petinggi majapahit. Dan dalam peristiwa itu lagi2 keluarga Arya Damar yg terpaksa turun tangan yaitu rombangan Darmadyaksa yg di bali mereka menyampaikan rasa duka cita dan penyesalan yg sebesar besarnya atas peristiwa itu dan di hadapan mangkubumi kerajaan sunda hyang bunisora dan berjanji tidak akan pernah lg mengganggu tanah sunda dan akan di buatkan kidung sundayana sebagai pengingat peristiwa itu agar tak terulang pada masa yg akan datang dan dari itu dapatlah kita lihat bahwa tanah sunda saja tidak pernah menjadi taklukan majapahit baik sebelum maupun sesudah perang bubat. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa semenanjung melayu dan tumasik juga masuk dalam wilayah majapahit pada masa itu?... inilah cacat sejarah yg harus kita luruskan. Tumasik dan sebagian semanjung melayu adalah kekusaan Siam adapun yg berkuasa di tumasik adalah Temagi Bangsawan dari Siam. Temanggi tewas di bunuh Parameswara pada tahun1324i(di  perkirarakan ini tahun saka) tapi ini tahun yg masih di ragukan karna bisa jadi tahun ini lebih tua sekitar 20 tahun bila kita rentetkan pada semua peristiwa pada masa majapahit. adapun Parameswara adalah seorang bangsawan majapahit bukan sriwijaya karna pada masa itu kontrol sriwijaya pada palembang dan sekitarnya sudah berakhir inilah rentetan silsilahnya sebagai berikut; Parameswara bin Ranamenggala bergelar sang nila utama(brhee pandan salasa/ buyut padang selaso petilasanya di bukit besar palembang) bin raden sotor bin cakradara/ kertawardana. Kemudian terjadilah perselisihan antara sesama bangswan majapahit Parameswara di anggap pembangkang maka di seranglah ia oleh bayangkara majapahit dan para pengikut setia dan parameswara hijrah ke singapura dan membunuh penguasa di sana. Setelah dirinya berada dalam bahaya karna di incar kerajaan siam dan majapahit maka parameswara hijrah ke melaka lalu menjadi  seorang muslim di tiongkok dan menikahi putri pasai. Adapun setelah Parameswara mengirimkan upeti pada kaisar Yung Lo di tiongkok Parameswara banyak berkumpul dengan pedagang arab dan Parameswara terinspirasi oleh kehebatan laksamana cheng ho(sam po kong sam po tay jen) dan dia sadar bahwa tanah malaka butuh kekuatan baru dan islam adalah pilihanya. Sekarang kita buka lembaran tentang perang banten palembang yg mana pada perang ini bukanlah perang kafir seperti pada tutur orang2 di banten tapi ini perang politik ekonomi dan dendam turun temurun  antar darah demak ini kisah fitnah dari mulut pangeran mas Putra Arya Panggiri yg mulutnya berlumuran darah ksatria banten dan palembang di ceritakan pada saat solat jumat pangeran mas menyampaikan kepada sultan muhamad banten bahwa palembang msh kafir dan harus di islamkan hal ini di fikirkan oleh sultan muhamad pertama mengislamkan palembang adalah perbuatan mulia dan jika palembang sudah di kuasai maka jalur sahang/ lada di lampung akan lebih muda di jalankan lalu di undangnyalah para senopati dari mataram cirebon lampung dan demak untuk mengatur penyerangan ke palembang hal ini sempat di cegah oleh para penasehat banten dan cirebon pertama banten ini sudah makmur dan rasanya tidak mungkin palembang masih kafir. Tapi semangat muda sultan tak dapat lagi di cegah lalu di berangkatkanlah 200 kapal perang ke wilayah palembang saat itu ada pula serangan lampung ke palembang yg di pimpim Menak Rio tabuhan/ Minak Rio Mangkubumi  karna pada saat itu lampung adalah wilayah bawahan banten..dan seperti bunyi prasasti lamun banten di hareup lampung di buri lamun lampung ning hareup banten ning buri . perang pertama ini terjadi pada masa pemerintahan madi angsoko di palembang (bermakam di cinde areal candi angsoko palembang) adapun tahun perang itu pada thn 1596 perang ini berakhir dengan kemenangan palembang setelah tewasnya sultan muhamad dan raja lampung minak rio tabuhan/minak rio mangkubumi dan beberapa senopati banten seperti panglima jaga lautan adapun tewasnya sultan banten ini dengan tikaman pusaka tiga sakti yg pernah di miliki Arya Damar. Sampai sekarang tuah pusaka tiga sakti masih di percaya dan di simbolkan masyarakat sumsel di mana sejata tikamnya di beri lambang pusaka tiga sakti yg menurut pandangan awam masarakat palembang lading Cap Garpu padahal itu bukan garpu tapi pusaka tiga sakti yg pahatkan di pisau tikam sumsel dan bukan pula pisau tikam sumsel asal muasalnya dari solingen germany karna sejak jaman dahulu belati sudah di kenal dipahatkan pada candi di lambangkan pada arca bhirawa situs padang roco.. tahun 1662 banten palembang kembali meradang  padahal saat itu palembang dalam keadaan tidak siap perang adalah seorang sakti yg bernama Buyut Embeh (bermakam di oki sumsel) yg jadi penyelamat palembang hanya dengan sebuah taktik lucu tiba2 pasukan banten surut dari arena perang. Adapun pada saat itu bangka dalam kekuasaan banten Adipati Nusantara yg memimpin di sana dan patihnya bernama Ratu Bagus setelah Adipati Nusantara wafat maka putri tunggalnya di nikahi sultan palembang ini terjadi pada tahun 1701 pada masa pemerinthan Susuhunan Abdurahman (bermakam di cinde areal candi walang) nah inilah masa yg sempat sejuk antara banten dan palembang karna pada saat itu pasukan palembang pada performa yg bagus sehingga patih Ratu Bagus sampai harus mundur saat berhadapan dengan prajurit palembang yg di pimpim panglima Padma dan patih Raden Kelip [bermakam di cinde area candi walang palembang] hingga pada tahun1730 lampung jatuh dalam kekuasaan kesultanan palembang masa sultan mahmud badaruddin 1.    tahun 1773 armada banten datang lagi dan berusaha untuk merebut jalur perdagangan di tulang bawang lampung lagi2 banten keteter dalam perang ini pasukan banten terkepung dari hulu dan hilir sungai adalah yg menjadi penyelamat banten waktu itu adalah pimpimnan VOC di way kanan  Reiner De Klerk yg mendamaikan dan peristiwa itu terjadi pada masa sultan Ahmad Najamuddin 1 palembang (bermakam di bom baru)semua rentetan sesuai dengan silsilah masa sultan di palembang Nama Sultan Kesultanan Palembang Darussalam Tahun Memerintah (Hijriyah/Masehi)
  1 Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Imam
  (dimakamkan di Kompleks Pemakaman Candi Walang) 1069-1118 1659-1706
  2 Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago
  (Dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kebon Gede 32 ilir) 1118-1126 1706-1714
  3 Sultan Anom Alimuddin
  (Dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kebon Gede 32 ilir) 1126-1126 1714-1714
  4 Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno
  (Dimakamkan di Kompleks Pemakaman 1 ilir) 1126-1136 1714-1724
  5 Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (SMB I)
  (Kompleks Pemakaman Gubah Utama / Kawah Tekurep) 1136-1171 1724-1758
  6 Sultan Ahmad Najamuddin ( I ) Adi Kusumo
  (Kompleks Pemakaman Gubah Tengah / Kawah Tekurep) 1171-1190 1758-1776
  7 Sultan Muhammad Bahauddin
  (Kompleks Pemakaman Gubah Luan / Kawah Tekurep ) 1190-1218 1776-1803
  8 Sultan Mahmud Badaruddin (SMB II)
  (Dimakamkan di Kompleks Pemakaman Ternate/Maluku) 1218-1236 1803-1821
  9 Sultan Ahmad Najamuddin ( II ) Husin Diauddin
  (Dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kawah Tekurep /
  Pindahan dari Jakarta) 1228-1233 1813-1818
  10 Sultan Ahmad Najamuddin ( III )Pangeran Ratu
  (Dimakamkan di Kompleks Pemakaman Ternate/Maluku) 1234-1236 1819-1821
  11 Sultan Ahmad Najamuddin ( IV )Prabu Anom
  (Dimakamkan di Manado/Sulawesi Utara) 1238-1240 1821-1825    ini sebagian sejarah yg saya luruskan dan saya yakin masih banyak orang2 yg sehaluan dengan saya mari kita benahi carut marut sejarah kita karna ini akan menjadi simbol bagaimana sikap bangsa ini pada masa yg akan datang sudah muak kita di suapi kebohongan di nina bobokan  dengan kebohongan ketidak jelasan masalah supersemar masalah G 30 S / PKI  dan banyak lagi masalah yg lain kita di tipu oleh sejarah sejarah kita sendiri dan jangan kita biarkan generasi penerus ikut mencicipi ini____ salam sejahtera (Ratu Wijaya)

Jumat, 18 November 2011

memorial


romance of palembang


                     romance of palembang

Alkisah hiduplah seorang ibu yg berahlaq baik ia mempunyai dua orang putri tapi belum memiliki seorang putra sebagai penerus keluarga lalu ia mengajak sang suami bersujud di hadapan Tuhan dan dengan tulus Mereka pun bersujud kepada Tuhan, sambil berurai air mata dari relung hati mereka yang terluka Wahai Segala Kekasih, jangan biarkan kerinduan kami tak berbuah. Izinkan kami merasakan manisnya menimang putra dalam pelukan kami. Anugerahkan kepada kami tanggung jawab untuk membesarkan seorang penerus yang baik. Berikan kesempatan kepada kami untuk membuatmu bangga akan     putera kami....   
                                                              
Tak lama kemudian, doa mereka dikabulkan  dan Tuhan menganugerahi mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama din Sang ayah sangat berbahagia  sebab din dicintai oleh semua orang, ia lucu jujur dan sangat setia  menjadi pusat perhatian dan dikagumani kawan.  Sejak itu tanpa disadari  din telah memperlihatkan kecerdasan dan kemampuan fisik istimewanya, di usianya yg msh sangat kecil ia sudah berusaha untuk membantu keperluan rumah tangga setiap pulang sekolah din sering mencari ikan untuk sekedar tambahan lauk keluarganya sehari hari,Ia punya bakat yang luar biasa dalam mempelajari seni dan berbagai hal tentang adat dan agama.
Tidak terasa din mulai menjadi seorang remaja tp ternyata din tidak bersemangat dgn pendidikan formal dia lebih menyukai dunia mistis dan kehidupan rohani. nasib siapa yg tahu din kemudian berjodoh  dgn seorang guru Thao yg tinggal di sebuah Vihara. Dengan sang guru yang amat bijaksana bagaimanapun ia menyadari din seorang muslim, tentu ada batasan  dlm kehidupannya. dan mulailah din hidup dlm dunia orang thionghoa. din mampu membaur tanpa ada rasa canggung disanalah ia mengengal seni china ilmu pengobatan dan bahasa china. Di antara mereka ada seorang anak perempuan yg bernama imelda umurnya sekitar 6 tahun. sesuai dgn umurnya tentulah imelda amat manja dan lucu dan seperti ada yg menggerakan hatinya ketika pertama kali ia bertemu din imeldapun  seperti sudah mengenal din sejak lama iapun langsung minta di gendong dinpun kagek tp ia langsung menggendongnya ada sesuatu rasa sayang muncul dalam dada din ia merasa gadis kecil ini seolah ia pernah kenal saat itu usia din baru menginjak usia 17 thn.              
Tidak terasa beberapa thn telah berlalu imelda mulai tumbuh menjadi gadis remaja yg manis rasa sayang din yg selama ini pada imelda mulai berubah menjadi rasa cinta hampir tiap hari din berusaha mencari imelda ada saja alasan din untuk itu. imelda pun senang kalau din mencarinya tp imelda sepertinya belum mengerti tentang cinta yg ia tahu kalau dia senang ada din di dekatnya. tak terasa umur imelda sudah 17 thn gayung pun bersambut din dan imelda menjadi sepasang kekasih tp ternyata imelda banyak rasa cemburu pacaran sama din karna begitu banyaknya wanita yg sering menemui din ternyata din seorang cowok yg popular pada zamanya tp cinta imelda pada din mendapat tentangan orang tuanya.                                                           
Namun din sudah buta dan tuli pada yang lainnya sedikit demi sedikit orang-orang mulai mengetahui cinta mereka, dan gunjingan-gunjingan pun mulai terdengar. Di saat itu, tidaklah pantas seorang gadis dikenal sebagai wanita katolik dan warga keturunan begitu dekat dengan seorang lelaki pribumi tidak berpendidikan dan agak nakal lalu imelda pun di pindahkan ke Jakarta agar jauh dari din,imelda setuju dgn alasan itu semoga saja masing2 mereka akan menemukan pengganti begitulah harapanya..dinpun tak bisa berbuat apa apa
Ketika imelda sudah jauh dari palembang  din menjadi sangat gelisah sehingga ia sering meninggalkan palembang dan menyelusuri kesunyian alam untuk merindukan kekasih  hatinya memanggil-manggil namanya. Ia menggubah syair untuknya dan membacakannya di tepian sungai. Ia berbicara dgn sekuntum bunga ia titipkan salam lewat angin yg berhembus ia khabarkan akan cintanya pada alam hatinya menjadi dekat dengan alam ia sangat mengerti bagaimana rasanya kepedihan hingga sehelai daunpun tak mau ia sakiti hatinya seolah dapat bicara dengan alam sehingga hewanpun mau mendekatinya kadang ketika ia sedang berzikir tupaipun ikut bersamanya bahkan ada hewan yg mengikutinya berjalan sampai puluhan kilo.
Akhirnya din mulai dikenal sebagai orang memiliki daya Linuwi tapi hidupnya selalu menyepi biasa ia duduk di tepian sungai kandis perbatasan rajabasa natar disamping tempat tinggalnya sungai kecil berkelok yang mengalir ke bawah menuju desa itu. Kadang ia berberbisik kepada air, menghanyutkan kelopak bunga liar,  din merasa yakin bahwa sungai itu akan menyampaikan pesan cintanya kepada imelda. Ia menyapa burung-burung dan meminta mereka untuk terbang kepada imelda serta memberitahunya bahwa ia berdiri menghadap kearah Jakarta di mana imelda berada.
Bulan demi bulan berlalu dan din tidak menemukan jejak imelda kerinduannyapun kepada imelda kian membesar sehingga ia merasa tidak bisa hidup seharipun tanpa melihatnya kembali. Terkadang sahabat-sahabatnya datang mengunjunginya, tetapi ia berbicara kepada mereka hanya tentang alam dan  tentang bathin, betapa ia sangat kehilangan dirinya tapi dia menyembunyikan duka itu pada sahabatnya. suatu hari din mendapat kabar bahwa sang guru ingin bertemu denganya ia segera pulang ke palembang din dapat melihat bagaimana suasana hati gurunya yg sedih melihat keadaan dirinya yg demikian lusu dan sang guru memberi nasihat padanya, “din pepatah china mengatakan ai ching te ku se siang nien ten nan kuo sen se tien cu ting nan mien you cuo[cinta ada jalanya rindu ada penderitaanya manusia tidak bisah menghindari takdir]”
Selama di Jakarta imelda mencoba menjalin hubungan dengan seseorang yg juga warga keturunan keluarganya setuju dengan hubungan itu tapi sayang cinta mereka kandas dan hilang begitu saja ibarat debu terhembus angin imelda jalani hidup dengan kehampaan tapi ia wanita yg tegar dan selalu berusaha untuk menjalani hidup apa adanya sebagai seorang pegawai bank ternama di Indonesia. ada suatu hari ia pulang ke palembang tempat yg banyak menyimpan kenangan dlm hidupnya pada saat sore ia coba melintas ke Vihara yg dulu din sering berada di situ tp din tak terlihat batang hidungnya..
Pada hari ketika din merasa bahwa ada imelda kembali ke palembang iapun segera bergegas pulang ke palembang,begitu sampai di palembang dengan uang yg pas pasan din membeli pakaian murah yg cukup bagus,agar tak malu bertemu pujuaan hatinya. tp sayang ketika din sampai ke kampung tempat tinggal imelda,pagi itu imelda sudah harus meninggalkan palembang kembali ke Jakarta aduhai..… alangkah kecewa hati din saat itu.
Ketika sang guru tahu tentang peristiwa itu dia memutuskan untuk
mengakhiri drama tersebut dengan maksud hati agar si murid dapat untuk bersama imelda, Ia menyiapkan waktu yg tepat untuk membicarakan hal itu pada orang tua imelda yg adalah sahabatnya sendiri dan saat yg sang guru nantipun tiba ia mulai menyinggung masalah itu tapi jawaban orang tua imelda tidak yg seperti sang guru harapkan dan ia berkata,” andai kau pada posisiku bagaimana perasaanmu tentu kami menginginkan seorang yg cocok buat kami”  sang guru maklum dgn jawaban  itu tapi tentang pembicaraan itu sang guru tidak pernah membicarakannya dgn din karna ia tahu tentu hanya menambah luka din saja. tapi sebagai seorang yg berpikir bijak dia malah mengarahkan din untuk berusaha membangun diri dengan ilmu dan kekayaan karna seorang lelaki akan lebih berharga dengan dua hal itu dinpun beranjak pergi dengan iringan restu sang guru.
Empat tahun setelah itu din mulai menuai hasil ia sudah dapat menyimpan uang, din bepropesi sebagai juru sembuh alternative.lalu ia disarankan agar segera menikah karna ibunya sudah berusia lanjut dan dinpun sudah berkepala tiga. saat itu din mulai bimbang apa lagi imelda pun tak pernah ia dengar kabarnya  pada saat yg sama imelda pun hidup dalam kegalauan setiap ada lelaki yg mendekatinya selalu gagal seolah langit tak pernah merestuinya. lalu saat din pun tiba ia di jodohkan dengan seorang gadis pribumi, begitu sulit din menjalani hidup tanpa cinta tapi ia tetap berusaha melakukan yg terbaik demi kebaikan semuanya.
Satu tahun setelah pernikahan itu din dapat menemukan imelda lewat facebook dengan kerinduan yg lama terpendam obrolanpun sampai berjam jam. imelda memberi din no telp bila ada waktu tentulah din menelpon. tp ketika din mulai mengarah ke hubungan mereka dan masa lalu mereka imelda  selalu menghindar karna ia sadar din bukan lagi seoarang yg bebas dan ia utarakan alasan itu. hati din sangat menyesal mengapa dia harus menikah lebih dulu mengapa suratan nasib seolah mempermainkanya.
Perlahan tapi pasti din dan imelda  terus berhubungan walau hanya via fb atau telp seluler din amat antusias dengan obrolan obrolan mereka lain halnya dengan imelda  yg bisa menyimpan perasaanya ia lakukan itu untuk demi kebaikan rumah tangga din hingga pada suatu hari din menjelaskan bagaimana kehidupan cintanya bagaimana ia menunggu imelda  dan diapun bercerita tentang rumah tangganya yang tanpa  kemesraan. hati imelda tersentuh airmatanya menetes mendengar kisah sang pencintanya yg begitu menderita karna kepergianya. Berhari hari imelda  menyesali kepergianya ke Jakarta dan sangat menyesal mengapa ia harus membohongi perasaanya sendiri.
Adalah suatu hari yg sangat bersejarah bagi mereka berdua pada tanggal 7 bulan 7 penanggalan imlek keduan pasangan ini bertemu mereka bersumpah mengikat janji setia dalam suka ataupun duka tanpa memikirkan perbedaan agama perbedaan ras imelda  siap mengikuti din kemanapun sementara din mengurus perceraian dari rumah tangganya yg berantakan. sepuluh tahun cinta mereka tertundah akhirnya kembali menyatu pada hari yg tlah di tentukan sang maha pencipta.
 Pertemuan yg sesaat hanya ibarat gumpalan awan yg bila terhembus angin maka pecahlah gumpalan itu sebagian terbawa ke langit barat sebagian lagi mengembara jauh ke tenggara entah kapan awan awan itu akan kembali menggumpal hanya waktu dan takdirlah yg akan menentukanya tapi jika kesemua awan itu memang harus kembali menggumpal maka menggumpalah mereka walau pada langit yg berbeda.[begitu pula nasib din dan imelda setelah sepuluh tahun terpisah akhirnya mereka dapat menyatu kembali]     is true story….soo sweet..